ELO -VAPA: Elinkeinoelämän oppilaitosten koulutusten vaikuttavuuden parantaminen työelämässä –hanke

Kiinko koordinoi neljän oppilaitoksen koulutusten vaikuttavuuden parantamisen hanketta. Elon oppilaitoksista mukana ovat Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO sekä Finavia Oyj / Avia College.

Hankkeen tavoitteena liittyvät koulutusten palautejärjestelmän järjestelmälliseen hyödyntämiseen sekä koulutusten ja tutkintojen vaikuttavuuden arviointiin.  Aihettä työstetään kehittämällä yhteistyömalli oppilaitosten ja yritysten HRn kanssa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Opetushallitus rahoittaa hanketta.