Laadukas tutkintotilaisuus - LATU

Laadukas tutkintotilaisuus – LATU ja sen jatkohanke Yhteistyöllä laadukasta tutkintotoimintaa – LATU 2 ovat molemmat Opetushallituksen rahoittamia laadunkehittämishankkeita vuosilta 2007-2009.

Tavoitteena oli näyttötutkinnoissa tarvittavien työelämän arvioijien perehdytysprosessin kehittäminen sekä tutkintotilaisuuksien toteutusprosessien vertailu muiden hankeoppilaitosten (MJK-instituutti ja FINVA) kanssa. Konkreettisina tuloksina saatiin aikaan arvioijien perehdytystilaisuuksia ja Arvioijan opas. Opas on julkaistu painotuotteen lisäksi verkkosivustona. Uusien arvioijien värväämistä helpottamaan laadittiin arviointiesite.