LAHKE: Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta -hanke

Tässä hankkeessa huomion kohteena on oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen lisäksi muu työpaikalla, normaalin työnteon ohella tapahtuma oppiminen.

Sen osalta selkeytetään osaamisen kehittyminen prosessia ja etsitään vastausta kysymykseen: Miten työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulisi toteuttaa yritysten, opiskelijoiden ja koulutuksenjärjestäjän yhteistyönä kaikkia osapuolia hyödyttävästi, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti?

Reilun vuoden kestävää laadunkehittämishanketta koordinoi Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr. Kiinkon lisäksi mukana on Keskuspuiston ammattiopisto. Rahoittaja toimii Opetushallitus.