OSUU- Johda positiivisesti -osaamista uudistumiseen. Oikeus osata.

OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen hanke keskittyi pedagogisen johtamiseen ja Kiinkolle keskeisten pedagogisten tavoitteiden esille nostamiseen.

Niihin päästiin useissa alustetuissa työpajoissa, joissa strategisten tavoitteiden toteutumista ydinprosesseissa heijasteltiin osana arjen koulutustoimintaan. Tuloksena pedagogisen keskustelun lisääminen koulutussuunnitteluun ja opiskelijoiden ohjaamiseen osallistuvan henkilöstön ja johdon välille. ​

Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen koostui prosessien kuvaamisesta valmentavalla otteella. Käytännön toteutus tapahtui koulutustuotantoon tulleiden uusien henkilöiden perehdyttämisellä sekä sisäisillä yhteiskehittämisen tuokioilla. Koulutuksen lähi- ja etäkoulutuksen nivoutuminen edistyi pedagogisten linjausten lisäksi uudistettujen koulutustilojen tuomien mahdollisuuksien kautta.

Varsinaisena tuloksena hankkeesta on täysin uudistettu pedagoginen strategia. Sen jalkauttamiseksi palveluprosesseihin​ järjestettiin pedagogisten linjausten solahtaminen arkeen -työpaja. Siinä korostuivat Kiinkon rooli jatkuvan oppimisen mahdollistajana, arvot arjen koulutustoiminnassa sekä pedagogisten kokeilujen hyödyntäminen.  Se, että uuden oppiminen on tulevaisuuden tärkein taito, korostui entisestään.

Hankkeen koordinaattorina toimi Suomen Diakoniaopisto ja verkostossa oli mukana yhteensä 22 ammatillista oppilaitosta. Toiminta jakaantui kahden painopistealueen kesken: koulutuksen järjestäjien muutosjohtaminen, sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.

Lisätietoja: Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi