SIMO –Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon –hanke

Kiinko on mukana  Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kyn koordinoimassa hankkeessa, jonka partnereita ovat lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) sekä Hyria koulutus Oy.

Tavoitteena on kehittää simulaatioharjoitusten avulla opetusta ja aikaisemman osaamisen tunnistamista vastaamaan ja uudistamaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa. Tämä kytkeytyy oleellisesti ohjaus- neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuksessa hyödynnetään Mikki-hankkeen hyviä kokemuksia. Rahoittajana toimii OPH.