YP – Yhdessä parasta! - Etelä 2

YP -Yhdessä parasta: Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma jakautui pääkaupunkiseudun osalta kolmeen ei hankeverkostoon. Kiinko osallistui Varian koordinoimaan Etelä2- toimintaan sekä koko hankkeen yhteisiin tapahtumiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Hankkeen aikana kehitettiin vastavuoroisen arjenyhteistyön parantamista, keinoina vertaisoppimisosaamisen vahvistuminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, vertaisoppimisteemojen valinta sekä tietojen avoin jakaminen.​ Vertaisvalmentajiksi kouluttautui Kiinkossa seitsemän henkilöä ja heidän johdollaan toteutettiin 14 eri teemojen käsittelyyn keskittyvää työpajaa ja vertaisoppimistuokiota. Hyödynsimme valtakunnallisen hankeverkoston tarjoamia vertaisvalmennustoiminnan sekä koulutusten fasilitointimenetelmien verkkokoulutuksia, joiden antia sovellettiin useissa omissa koulutuksissamme.

Kiinkon omana tuloksena syntyi työelämässä oppimisen palveluprosessin kuvaus. ​Siihen liittyen toteutimme työelämässä oppimisen edellytysten kartoituksen ja pohdimme keinoja tavoitteellisuuden lisäämiseksi. Osallistuimme myös työpaikkaohjaajan perehdytysprosessin aineiston keräämiseen sekä laadimme ohjeistuksen ja ammatillisen tutkinnon suorittajien ohjeistusvideon

Oppisopimusprosessin kehittämisen taustalla on tavoite opiskelijamäärien lisäämiseksi. Sen tueksi olemme suunnitelleen KiRa-alan oppisopimusten markkinoinnin tehostamisesta sekä uudistaneen sisäistä viestintää ja ohjeistusta uudistetun intran välityksellä. Opiskelijoiden äänen kuulemiseksi järjestimme alkutalvesta opiskelijafoorumin, johon osallistui yhteensä 36 osallistujaa. ​Luennoitsijoille järjestimme hankkeen aikana useita tietoiskuja ja vertaisoppimisen tilaisuuksia erityisesti aktivoivien menetelmien sekä Teamsin ominaisuuksien hyödyntämiseksi.