Kestävä kehitys ja laatutyö

21.09.2020, Aihe: Green Office / Kirjoittaja Virpi Slotte

Työpaikoilla on lukemattomia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Näin myös Kiinkossa. Tämä on ilmennyt konkreettisesti, kun olemme solminut Green Office -sopimuksen WWF Finlandin kanssa. Sopimus on toimistoille tarkoitettu WWF:n ympäristöpalvelu. Se sopii kuitenkin myös oppilaitosmaailmaan, koska sekin on ympäristönä osin toimistomainen tietokoneineen, lamppuineen ja papereineen. Voimme vaikuttaa paljonkin siihen, miten kulutamme, kierrätämme ja hankimme uusia tuotteita ja laitteita.

Kestävän kehityksen toimet eivät rajoitu pelkästään energian säästämiseen tai kierrätykseen vaan ympäristöasioiden tulee näkyä kaikkialla oppilaitoksen arjessa ja opetuksessa. Kiinkon strategiset toimet kestävän kehityksen edistämiseksi linkitetäänkin osaksi oppilaitoksemme toimintajärjestelmää ja laadun kehittämistä. Näin ne tulevat osaksi oppilaitoksen toiminnan suunnittelua, organisointia, arviointia ja kehittämistä.

Helppoa kuin heinänteko – vai onko sittenkään?

On helppo ymmärtää, että asioiden eteenpäin viemiseen tarvitaan laaja verkosto, jossa kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa. Kun kaikki tietävät miten toisten toiminta vaikuttaa omaan tekemiseen ja suunta on sama, syntyy tuloksia. On myös vaivatonta myöntää, että vastuullisen rakentaminen ei onnistu keneltäkään yksin vaan tarvitaan oman laatikon ulkopuolista ajattelua. Ehkä juuri tässä kohtaa helppouden tunne alkaa jäädä taka-alalle, osittain siksi, että Suomessa uskotaan edelleen erityisosaamiseen. Tekeminen ja vastuun ottaminen on siilomaista, jos jokainen hoitaa vain oman tonttinsa.

Lisäksi pelkät tiedot kestävästä kehityksestä eivät sinänsä johda käyttäytymisen muuttumiseen. Tieto on edellytyksenä vastuulliselle käyttäytymiselle, mutta sen lisäksi tarvitaan muutakin. Arvoperustan päälle rakentuvan kestävän kehityksen näkökulman mukaan tieto ilman myötätuntoa on vaarallista, mutta myötätunto ilman tietoa on merkityksetöntä. Okka- säätiön asiantuntija Lainisen mukaan tarvitaan moniulotteista osallisuusajattelua. Osallisuus vastaa siihen kestävyyden haasteeseen, jolla voidaan luoda edellytyksiä omakohtaiselle vastuunotolle, kestävien toimintatapojen tavoittelulle sekä oman toiminnan merkityksen ja vaikutusten ymmärtämiselle ja osaamisen kehittämiselle.

Osana arjen koulutustoimintaa

Ollakseen uskottava on oppilaitoksen itse toimittava niin kuin opettaa. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää meiltä kaikilta valintojen ja vaihtoehtojen kriittistä tarkastelua. Ympäristövastuullisesti pyrimme huomioimaan arkitoiminnoissa kaikkia Green Officen teemojen mukaista toimintaa keskittyen eritysesti kolmeen ensimmäiseen:

Johtaminen

Viestintä ja sitouttaminen

Materiaalien käyttö ja hankinnat

Energian ja veden käyttö

Kierrätys, lajittelu, puhtaanapito

Liikkuminen

Ruoka

Ruokailua ja ylläpitotoimintoja koskeviin päätöksiin emme voi aina vaikuttaa suoraan. Selvitämme kuitenkin kestävien ratkaisujen mahdollisuutta yhteistyössä muiden omistajien ja palvelujen tuottajien kanssa. Liikkumisen osalta Kiinko sijainti raideliikenteen varrella on erittäin hyvä. Kierrätystä varten keräämme toimistopaperin, pahvin, ja biojätteet. Lisäksi meillä on kierrätysastiat toimiston SER- jätteille, sähkölaitteille, paristoille ja lampuille.

Alan koulutusten, seminaarien ja muiden tilaisuuksien aiheina kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet läsnä jo vuosia. Jatkuvasti kehittyvien uusien toimintatapojen ja oivallusten myötä tarjonta laajenee edelleen.

Vastuullisuus on mukana niin tilaisuuksien suunnittelussa kuin toteutuksissa ja se välittyy osallistujille myös kouluttajien asenteista. Samalla sen vaikutukset ulottuvat koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin nivoutuen myös yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Tule kertomaan, jos haluat vaikuttaa asioihin.

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

Koivunlehdet_tekstillä

Aiheet: Osaamisen kehittäminen, viestintä, koulutus

Kirjoita kommentti