Kiinteistöarvioinnin auktorisointi on työelämän valttikortti

24.10.2022, Aihe: Koulutus / Kirjoittaja Mari Asunmaa

Kiinteistöarvioinnin osaamisen vaatimustaso on noussut viime vuosina hyvin paljon ja yhä useampi kiinteistöarviointeja työkseen tekevä hakee osaamiselleen auktorisointia. Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. Kysyimme Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harjulta kiinteistöarvioinnin osaamisen tilanteesta ja auktorisointijärjestelmästä. 

Millaisissa työnkuvissa kiinteistöarvioinnin osaamista nykyään ja tulevaisuudessa tarvitaan? 

Harju kertoo, että kiinteistöarvioinnin osaamiselle on kysyntää hyvinkin monipuolisissa tehtävissä ja auktorisoituja kiinteistöarvioinnin ammattilaisia työskentelee monissa eri rooleissa ja organisaatioissa. Näistä perinteisimpiä ovat kiinteistönvälittäjä- ja metsätilavälittäjätaustaiset arvioijat sekä kiinteistöarviointiin keskittyneet toimijat. Nykyään osaamista tarvitaan niin kiinteistösijoittamiseen, vastuullisuuteen ja konsultointipalveluihin liittyvissä tehtävissä. Harju huomauttaakin, että pankkien kiristyneen toiminnan sääntelyn vuoksi myös pankeissa työskentelee aiempaa enemmän auktorisoituja. Monipuolisista työnkuvista Harju nostaa vielä esimerkkinä viranomaistehtävät sekä kaupunkien ja kuntien kiinteistöhallinnot.  

RaisaHarju

”Vaikka tätä nykyä osa arvonmäärityksestä toteutetaankin automaattisilla malleilla, on auktorisoiduilla arvioijilla edelleen näissäkin paikkansa” summaa Harju kiinteistöarvioinnin osaamisen merkitystä.  

Millaisissa tilanteissa kiinteistöarvioinnin auktorisointia tarvitaan? 

Kiinteistöarvioijan tehtäviin kuuluu arvioida kiinteistön arvoa ja luotettavan arviolausunnon saamiseksi arvio usein halutaan auktorisoidulta ammattilaiselta. Auktorisoitu kiinteistöarvioija on sitoutunut noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia.   

Harju korostaa, että auktorisointi tarvitaan erityisesti tilanteissa, joissa on korostuneen tärkeä merkitys arviointiosaamisella sekä arvioijan puolueettomuudella: ”Tällaisia tilanteita voivat olla erilaiset riitatilanteet tai tilanteet, joiden osalta pyritään välttämään sen ajautuminen riitaiseksi. Samoin tilanteet, jossa arvioinnin kohde tai markkinat ovat haastavat. Toisaalta – kyllähän lähes aina kiinteistön arviointiin liittyvässä tilanteessa oikeellisella arvon määrityksellä on merkitystä. Viime aikojen tiukentunut pankkisääntely on myös lisännyt auktorisointitarvetta vakuusarvioinnissa.” 

Mikä auktorisointikoe on ja miksi siihen kannattaa hakeutua? 

Auktorisointikokeella mitataan AKA-arvioijaksi haluavan henkilön arviointiosaamista monipuolisesti ja vaativastikin. Auktorisoinnin kautta voidaan arvion tilaajille tarjota varmennettua ja valvottua osaamista ja tästä syystä koe halutaan pitää riittävällä tavalla arviointiosaamista ja arviointistandardin ymmärrystä mittaavana” kertoo Harju. 

Keskuskauppakamari järjestää kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen kerran vuodessa, yleensä keväisin. Kokeeseen tulee hakeutua erikseen ja haku kunkin vuoden kokeeseen on auki noin kuukauden verran heti vuoden alussa. Harju muistuttaakin, että mikäli aikoo hakeutua kokeeseen, kannattaa hakumenettely ja -aika pitää mielessä ja seurata Keskuskauppakamarin sivuja vuoden alussa.  

Harjun mukaan auktorisoinnista on hyötyä työmarkkinoilla: ”Itse näkisin niin, että auktorisointikokeen suorittaminen on kyllä työmarkkinoilla hyvä valtti, jos on kiinnostunut kiinteistöjen arvonmäärittämiseen liittyvistä asioista tai jos tekee siihen liittyviä asioita työkseen”.  

Kuka voi hakeutua auktorisointikokeeseen? 

Auktorisointikokeeseen ei voi hakeutua kuka tahansa, vaan henkilöllä tulee olla kokemusta joko varsinaisten arvioiden laatimisesta tai muusta vastaavasta, kiinteistöjen arvonmääritystä tukevasta työstä. Lisäksi kokeeseen osallistuvalla tulee olla soveltuva koulutus tai tutkinto.  ”Mikäli hakijalla on korkeakoulututkinto, edellytetään työkokemusta 3 vuotta ja alemman tutkinnon kanssa 5 vuotta. Tutkinnon osalta on huomioitavaa se, että sen tulee olla alalle soveltuva. Jos tutkintoa ei ole lainkaan tai tutkinto ei ole alalle soveltuva, on kokeeseen silti mahdollista päästä, jos työkokemusta arvioinnista tai arviointiin liittyvästä on kertynyt enemmän kuin 10 vuotta” kertoo Harju tutkintovaatimuksista.    

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan kiinteistöarvioinnin osaamiselle auktorisointia, tutustu hakijavaatimusohjeisiin Keskuskauppakamarin sivuilla AKA ja KHK (kauppakamari.fi). Voit myös kysyä lakimies Raisa Harjulta lisätietoja.  

Kiinko järjestää keväisin Kiinteistöarvioinnin koulutusohjelman, jonka viimeinen moduuli valmentaa auktorisointikokeeseen. Koulutusohjelmasta voit räätälöidä juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. Tutustu kevään 2023 Kiinteistöarvioinnin koulutusohjelmaan.  

*****

Mari Asunmaa toimii koulutuspäällikkönä kiinteistöliiketoiminnan osaamisalueella. Vapaa-aikanaan hänet voit löytää lenkkipoluilta tai hyvän kirjan äärestä.

1200x628_Liitutaulu_0622 MariA

Kirjoita kommentti