Kiinteistöalan kirjanpitäjät oppivat verkossa 

12.05.2021, Aihe: Verkko-oppiminen / Kirjoittaja Tero Salmelin

Työntekemisen paikkasidonnaisuus on ollut muutoksessa jo pidemmän aikaa, mutta pandemiatilanne toi useille tietotyöläisille etä- ja verkkotyöskentelyn yhdellä iskulla osaksi päivittäistä arkea. Oppimisessa ja osaamisen kehittämisessä verkko on ollut luonteva oppimisympäristö jo ennen kevään 2020 etätyöloikkaakin, mutta etätyön myötä sekä opiskelijoiden tarpeet että valmiudet hyödyntää verkkoa opiskelussa ovat valtavasti kehittyneet. 

Vapautta ja vastuuta 

Viimeistään etätyöskentelyn myötä on tullut selväksi, että erilaisille henkilöille sopivat erilaiset tavat kehittää osaamistaan.  Verkossa tapahtuva opiskelu edellyttää opiskelijalta itsenäistä vastuunottoa opintojen edistymisestä. Webinaarit tarjoavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen sekä kouluttajan että muiden opiskelijoiden kanssa, mutta verkossa opiskeltaessa vastuu opintojen edistymisestä on opiskelijalla itsellään. Me Kiinkossa haluamme tarjota opiskelijoillemme erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoja erilaisissa oppimisympäristöissä. 

Itselläni on usean vuoden kokemus koulutusten kehittämisestä ja erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Siksi lähdin kehittämään Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto (KPT ® I) –kokonaisuudesta lähiopetuspainotteisen toteutuksen rinnalle verkkototeutusta.  

Verkkototeutuksen suunnittelussa oli vahvasti mukana Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen. Verkkototeutuksessa vuorottelevat webinaarit, itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit, oppimistehtävät sekä yhteisesti verkossa tehtävät harjoitukset. Juho toimii kokonaisuuden pääkouluttajana ja toimii asiantuntijana myös verkkokursseissa.  

KPT I -verkkototeutuksen rakenne  

Ensimmäinen KPT I –verkkototeutus alkoi 30 opiskelijan voimin helmikuussa 2021. Koulutus on jaettu neljään eri osioon eli moduuliin - kirjanpito, tilinpäätös, jälki- ja lainaosuuslaskenta sekä verotus. Kukin moduuli alkaa itsenäisesti opiskeltavalla verkkokurssilla, joka perehdyttää moduulin aiheeseen. Tämän jälkeen on yhdestä kahteen webinaaria, välissä harjoitustehtäviä ja lopuksi koko moduulin oppimistehtävät. Kaikkien moduulien päätteeksi on tentti koko kokonaisuudesta. Ja tenttikin tapahtuu luonnollisesti verkossa.   

Kukin KPT I –koulutuksen moduuli muodostaa myös itsenäisen opintokokonaisuuden, lyhytkoulutuksen, jonka voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin ja itselle sopivana ajankohtana.  Emme myöskään halua viedä lähiopiskelumahdollisuutta niiltä opiskelijoilta, jotka haluavat kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja live-verkostoitumista. Toteutamme jatkossa vuoden aikana kaksi KPT I -ryhmää; kevään ryhmä opiskelee verkossa ja syksyisin lähiopetuspainotteisesti.  

KPT1verkkokurssi

 

Kukin KPT I-koulutuksen moduuli alkaa itsenäisesti opiskeltavalla verkkokurssilla, joka perehdyttää moduulin aiheeseen. Verkkokurssia voi opiskella omaan tahtiin ja itselle sopivissa paloissa.

Positiivinen palaute innostaa kehittämään 

Helmikuussa alkaneen toteutuksen kolme ensimmäistä moduulia on saatu päätökseen ja opiskelijapalaute on ollut positiivista. Palautteissa nostettiin positiivisina asioina esille mm. koulutuksen joustavuus ja hyödyllisyys oman työn kannalta. Jatkossa lisäämme harjoitustehtävien ja käytännön esimerkkien osuutta koulutuksessa. Palaute kannustaa meitä edelleen kehittämään erilaisia verkkototeutuksia ja erilaisia tapoja tukea oppimista.  

*****

Tero Salmelin toimii taloushallinnon koulutuspäällikkönä vastuullaan vuosittain alkavat 7 tutkintoa ja 20 seminaaria. Teron vahvuutena on näyttötutkintomaailma ja koulutusten kehittäminen digitalisuuden suuntaan.

Kiinko_Kuvapankki_26.6.19-78 800x300

Kirjoita kommentti