Valmentava ote oppimisen johtamisessa

03.03.2021, Aihe: Vieraskynä / Kirjoittaja Heli Bergström

Valmentava ote on tärkeä osa nykyaikaista toiminta- ja johtamistapaa myös oppilaitoksissa. Sen avulla oppilaitos voi vahvistaa itseohjautuvaa toimintaa, motivoida henkilöstöä ja ennen kaikkea löytää piilossa olevat osaamiset, joiden valjastaminen arkeen tehostaa toimintaa organisaatiossa.

Olen saanut olla toteuttamassa useita valmentavaa johtamista ja valmentavaa otetta kehittäviä ohjelmia organisaatioissa. Voi kuinka voimaannuttavia ovatkaan ne tilanteet valmennusten lopussa, jolloin osallistujat kertovat, mitä hyötyä ovat saaneet uudesta toimintatavasta ja miten se on helpottanut heidän työtään!

Kiinkossa toteutetun kehittymisohjelman nimesimme kiinkolaisten kanssa yhteistyössä Valmentava ote oppimisen johtamisessa -kehittymisohjelmaksi. Kehittymisohjelman tavoitteet olivat seuraavat:

1) luoda koko organisaatioon yksilöä kunnioittava ja yksilön arvon merkitystä korostava kulttuuri, joka tähtää yksilön itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymiseen

2) valmentaa esimiehiä, koordinaattoreita, koulutuspäälliköitä ja vastaavissa rooleissa toimivia henkilöitä ymmärtämään ja sisäistämään valmentavan otteen ja asenteen hyödyt omassa (johtamis)työssään sekä tukemaan alaistensa ja kollegojensa kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä.

Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuivat International Coaching Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

Yhdistimme kehittymisohjelmaan Kiinkon strategian mukaisista tavoitteista muotoillut henkilökohtaiset kehittämistehtävät, jolloin saimme kuljetettua kunkin osallistujan Kiinkon strategiaa toteuttavia tavoitteita yhdessä valmentavan otteen kehittymisen kanssa. Kukin osallistuja laati kehittymisohjelman alussa itselleen henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Kehittymisohjelman lopussa tarkistimme kehittymissuunnitelmien ja kehittämistehtävien tilanteen ja varmistimme niiden toteuttamisen jatkuvuuden. 

Kehittymisohjelmaan sisältyi neljä moduulia ja seurantatapaaminen väli- ja ennakkotehtävineen

Ensimmäisessä moduulissa osallistujat tekivät DiSC WOL -johtajuusanalyysin, laativat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja määrittelivät itselleen Kiinkon strategiasta johdetun kehittämistehtävän. Lisäksi moduuli sisälsi orientaation kehittymisohjelmaan, johdatuksen coachingiin ja virtuaaliset pienryhmäcoachingit.

Toisessa moduulissa osallistujat perehtyivät valmentavaan rooliin; mitä on uuden ajan johtajuus ja valmentava opettajuus sekä mitä valmentavat keskustelut käytännössä tarkoittavat. Vertaiscoachingharjoitukset ja virtuaaliset pienryhmäcoachingit olivat osa tätä moduulia.

Kolmas moduuli syvensi valmentavaa otetta oppimisen johtamisessa; sen teemoina olivat valmentamisen kolme suuntaa, tasapainoisen oppimisprosessin suunnittelu sekä tiimin coachaaminen ja johtaminen. Virtuaaliset pienryhmäcoachingit kuuluivat tähänkin moduuliin.

Neljäs moduuli oli soveltava; siinä osallistujat pohtivat, miten valmentava ote saadaan osaksi oman organisaation toimintakulttuuria. Käytännön casejen avulla osallistujat pohtivat valmentavan toimintakulttuurin kehittämistä ja sen kytkemistä koko organisaation ja työyhteisön menestymiseen. Neljänteen moduuliin kuului useamman kuukauden kuluttua toteutettu seurantatapaaminen, jossa tarkastelimme, miten kukin osallistujista oli omaksunut valmentavan otteen omassa roolissaan ja työssään.

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjien toiminnan kehittämistä rahoittamalla henkilöstökoulutusta. Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa yhdessä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittämiskoulutuksia asiakaslähtöisesti. Kiinkon koulutus toteutettiin Opetushallituksen hankerahoituksella.

*****

Heli Bergström toimii lehtorina Haaga-Heliassa. Hän oli toisena valmentajana ja coachina Kiinkolle toteutetussa Valmentava ote oppimisen johtamisessa -kehittymisohjelmassa vuonna 2020. Hanke toteutettiin Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun ja BCI Business Coaching Instituten yhteistyönä.

HeliBergstrom1200x6288

Kirjoita kommentti