Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2008: Kiinteistönvälitysalalla on tarjolla mielenkiintoisia ja hyvin palkattuja tehtäviä

Ensimmäistä kertaa tehdyn Kiinteistönvälityksen ammattitutkimuksen mukaan kiinteistönvälittäjät ovat työhönsä tyytyväisiä ja alan palkat ovat keskimäärin varsin hyviä.  Kolme neljästä valitsisi ammatin uudelleen. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta keväällä 2008.

Kiinteistönvälittäjät arvostavat työssään sosiaalisuutta, itsenäisyyttä, haasteellisuutta ja monipuolisuutta. Parhaana puolena pidetään, että työssä saa olla mukana asiakkaiden elämän muuttuvissa vaiheissa. Erityisen tärkeänä tukena alalla nähtiin tiimihenki ja yhteistyö kollegojen kanssa.

Monet arvostavat tuloksiin perustuvaa palkkausta ja sen mukanaan tuomaa yrittäjähenkisyyttä. Oman työnantajan kilpailukykyyn ja alan työllisyysnäkymiin suhtaudutaan myönteisesti.

Palkkaus tulosten mukaan

Kiinteistönvälitysalan palkat ovat hyvää suomalaista keskitasoa. Alan työntekijöiden keskiansio kuukaudessa on 3 215 euroa (mediaani). Keskiansio sisältää peruspalkan, myyntiprovisiot ja muut lisät. Koska palkkaus perustuu tuloksiin, on vaihteluväli suuri. Vastaavasti työajat ovat pitkiä, kolme neljästä työskentelee yli 41 tuntia viikossa. Työajasta ja päivärytmistä saa kuitenkin päättää vapaasti.

Kiinteistönvälitysalan vaatimustaso nousee edelleen

Vastaajat ovat yksimielisiä, että kaikilta alalla toimivilta tulisi vaatia virallista pätevyyttä. Kokemuksen kautta karttunut tieto ammatin haastavuudesta lisää alalla toimivien odotuksia tutkinnon saamiseksi pakolliseksi.

Myös internetin merkityksen kasvaminen ja sähköisen kaupankäynnin yleistyminen lisäävät alan haasteellisuutta.

Valtaosa kiinteistönvälitysalalla työskentelevistä arvelee, että kiinteistön teknisen kunnon painoarvo hinnan määräytymisessä tulee korostumaan, kun asiakkaiden tietoisuus lisääntyy esimerkiksi Taloyhtiön kuntotodistuksen avulla. Tämä asettaa välittäjien ammattitaidolle uusia vaatimuksia.

Tutkimuksen taustaa

Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus oli ensimmäinen alan kattava kokonaisselvitys. Kysely lähetettiin kaikille Kiinkon asiakasrekisterissä oleville ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsenistöön kuuluville ammattilaisille.

Tutkimukseen vastasi 1 133 kiinteistönvälitysalalla työskentelevää henkilöä, vastausprosentti on noin 34. Vastaajista 56 % on naisia ja 44 % miehiä. Kiinteistönvälitystehtävissä toimii 60 % vastaajista, 28 % yrittäjinä tai esimiehinä ja 6 % myyntisihteereinä.

Alalla työskentelevien työajan, -määrän, sisällön ja ansiotason lisäksi tutkimuksella selvitettiin sitä, miten alalla ylläpidetään ammattitaitoa, millaisena alan tulevaisuudennäkymiä pidetään ja millaisia haasteita toimialalla on.

Ammattitutkimuksen keskeiset tulokset ovat luettavissa täällä (linkki)