Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2011

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 –tutkimus: Kiinteistönvälittäjät eivät kaihda valvontaa

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 -tutkimus kertoo, että kiinteistönvälitysala haluaa varmistaa luotettavuuden ja osaamisen pakollisilla pätevyysvaatimuksilla, ammattilaisten rekisteröimisellä ja tiukemmalla valvonnalla. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta alkuvuodesta 2011.

Kiinteistönvälitysalan muutosvoimista merkittävimpinä tutkimukseen vastaajat pitävät asiakkaiden vaatimustason nousua, tietotekniikan hyödyntämistä ja kilpailun kovenemista. Nämä asettavat uusia haasteita alan henkilöstön ammattitaidolle. Muutokseen vastattaisiin mieluiten lisäämällä alan valvontaa ja pätevyysvaatimuksia; asteikolla 1-5 pakollinen pätevyys alalle sai arvosanan 4,52 ja ammattilaisten julkinen rekisteri 4,19. Kysyttäessä keinoja parantaa alan arvostusta peräti 57 % vastaajista halusi tiukentaa valvontaa. 

- Alan sisällä nähdään, että henkilöstön vaihtuvuus ja laatuvaihtelut ovat edelleen liian suuria, mikä varmasti myös selittää pätevyysvaatimuksia. Koetaan, että koska alan työ on niin vastuullista, tulisi sen tekijöiden osaaminen ja luotettavuus varmistaa erityisen huolella, tulkitsee tuloksia kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen Kiinteistöalan Koulutussäätiöstä.

Kiinteistönvälittäjien työtyytyväisyys on erittäin korkealla

Tutkimuksen mukaan kiinteistönvälitystyön parhaina puolina pidetään ihmisläheisyyttä ja tuloksellisuutta. Kiinteistönvälittäjät ovat mukana ihmisten suurissa päätöksissä elämän tärkeissä hetkissä, mikä koetaan palkitsevaksi. Työssä tulokset ovat selkeästi näkyviä toisin kuin monessa muussa asiantuntijatyössä. Välittäjät pitävät myös itsenäisyydestä, joustavuudesta ja haasteellisuudesta. Työyhteisön ilmapiiri ja työkavereiden tuki nousee välittäjillä yllättävänkin tärkeiksi, ala kuitenkin koetaan kilpailuhenkiseksi. Epäsäännölliset työajat hyväksytään, koska työssä voi kehittyä ja näin toteuttaa myös kunnianhimoaan.

Välittäjät voivat suositella ammattiaan tuttavilleen. Asiat, joita välittäjät työssään muuttaisivat liittävät alan arvostukseen ja työn epävarmuustekijöihin. Erityisesti tulojen epätasainen jakautuminen eri kuukausina rassaa välittäjiä.

- Kiinteistönvälitysalan yritysten on tärkeää tunnistaa alan vahvuudet ja pitää niistä huolta, että ala on jatkossakin vetovoimainen kilpailtaessa työvoimasta, toteaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila.

Kiinteistönvälitysalalla ansiot vaihtelevat suuresti tulosten mukaan

Kiinteistönvälitysalalla on hyvä mahdollisuudet suuriinkin ansioihin. Vaihtelu on kuitenkin erittäin suurta ja peruspalkat pieniä. Työkokemus, koulutus ja LKV-pätevyys helpottavat työssä onnistumista, jolloin tulokset palkitsevat myös lisääntyneinä provisioina.

Myyntiedustajat, joilla ei ole LKV-pätevyyttä, ansaitsivat alimmillaan noin 30 000 euroa vuodessa.

Keskimäärin LKV-pätevyyden hankkinut kiinteistönvälittäjä ansaitsi noin 43 000 euroa vuodessa.

Parhaimmille ansioille pääsivät myyntipäälliköt, heistä parhaiten ansaitseva neljännes ansaitsi noin 83 000 euroa vuodessa.

- Karkeasti voisi verrata, että välittäjien vähiten ansaitseva neljännes saa sairaanhoitajatasoiset ansiot, kesimäärin ansiot ovat lehtorin luokkaa ja ylin neljännes ansaitsee saman kuin yksityisen sektorin senioriasiantuntijat, kertoo tutkimuksen toteuttanut tutkimusjohtaja Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy:stä.

Asiakkaat kiinnostuneita kiinteistön kunnosta, energiankulutus ei vielä vaikuta ostopäätöksiin

Kiinteistön teknisen kunnon merkitys hinnan määräytymiselle on kasvanut merkittävästi vuodesta 2008.

Energiatehokkuus ei vielä ole vastaavalla tavalla ole noussut asiakkaiden kiinnostuksen kohteeksi, eikä siten vaikuta ostopäätöksiin.

Faktat tutkimuksesta

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 -tutkimus on järjestyksessä toinen kiinteistönvälitystyön kattava selvitys. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2008.

Tutkimus antaa kiinteistönvälitysyrityksille eväitä työvoiman rekrytointiin ja henkilöstöasioiden kehittämiseen. Samalla saatiin tutkittua tietoa henkilöstön näkemyksistä alaa puhuttavista ajankohtaisista teemoista.

Tutkimukseen vastasi 585 välitystyötä tekevää henkilöä. Kiinteistönvälityksen ammattilaisten työajan, -määrän, sisällön ja ansiotason lisäksi tutkimuksella selvitettiin sitä, miten kiinteistönvälittäjät ylläpitävät ammattitaitoaan, millaisena he pitävät alan tulevaisuudennäkymiä, ja millaisia haasteita toimialalla on. Myös yrityksen tulevaisuudennäkymiä selvitettiin.

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 -tutkimuksen keskeiset tulokset on esitetty raportissa, joka on luettavissa Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton verkkosivuilla:

www.kiinko.fi
http://kvkl.fi/

 

Lisätiedot

Kehityspäällikkö Marja-Leena Sallinen
Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Puh. 040 550 7914
marja-leena.sallinen@kiinko.fi 

 toimitusjohtaja Jukka Malila
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry
Puh. 050 5112100
jukka.malila@kvkl.fi 

Tutkimusjohtaja Pekka Harjunkoski
Promenade Research Oy
Puh. 050 599 0079
pekka.harjunkoski@promenade.fi