Tutkimus vuonna 2007: isännöintialalla hyvät palkat ja tiivis työtahti

Isännöinnin ammattitutkimuksen mukaan isännöinti on työnä mielekästä, haasteellista, itsenäistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Isännöintialan palkat ovat keskimäärin varsin hyviä ja työ kiivastahtista. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta keväällä 2007.

Isännöitsijät arvostavat työssään itsenäisyyttä, haasteellisuutta ja monipuolisuutta. Hyvänä puolena pidetään myös sitä, että työssä saa olla asiakkaiden kanssa tekemisissä.

Isännöintialan palkat ovat hyvää suomalaista keskitasoa. Alan työntekijöiden kuukausipalkka ilman lisiä on keskimäärin 2901 euroa ja mediaani 2800 euroa. Kuukausipalkan lisäksi 74 prosenttia isännöitsijöistä saa kokouspalkkioita taloyhtiöiden iltakokouksista.

Isännöintialan palkansaajien kokonaisansiot vuodessa ovat keskimäärin 39 312 euroa, sisältäen kokouspalkkiot sekä mahdolliset ylityölisät ja tulospalkkiot.

Moni isännöitsijä kokee työmäärän palkkaan nähden liian suureksi. Erityisesti iltakokoukset koetaan ongelmallisena eikä niistä saatavaa korvausta pidetä riittävänä.

Keskimääräinen työaika isännöintialalla on 41,4 tuntia viikossa. Isännöitsijöiden työajasta lähes kolmannes kuluu asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu koetaan mukavaksi, mutta se syö runsaasti isännöitsijän voimavaroja eikä isännöitsijällä jää riittävästi aikaa kiinteistön talouden, palveluhankinnan ja elinkaarihallinnan johtamiseen.

Isännöintialan organisaatiot ovat ohuita, eikä isännöitsijöillä ole merkittäviä odotuksia urakehityksen suhteen. Toisaalta tämä näkyy työnkuvan itsenäisyytenä ja vaihtelevuutena, johon isännöitsijät ovatkin hyvin tyytyväisiä. Oman työnantajan kilpailukykyyn ja alan työllisyysnäkymiin suhtaudutaan myönteisesti.

Asunto-osakeyhtiöiden isännöintiä hoitavat ovat selvästi tyytymättömämpiä ansiotasoonsa kuin toimitilasektorille palveluja tuottavat. AIT (Ammatti-isännöitsijän tutkinto) -koulutuksen saaneiden tyytyväisyys ansiotasoon on muuta alan koulutusta saaneita korkeammalla.

Isännöinnin ammattitutkimus oli ensimmäinen isännöintialan kattava kokonaisselvitys. Tutkimukseen vastasi 733 isännöintityötä tekevää henkilöä. Ammattimaisesti isännöinnin tehtävissä työskentelevien työajan, -määrän, sisällön ja ansiotason lisäksi tutkimuksella selvitettiin sitä, miten isännöitsijät ylläpitävät ammattitaitoaan, millaisena he pitävät isännöinnin tulevaisuudennäkymiä ja millaisia haasteita toimialalla on.

– Isännöintiala on kehittymässä voimakkaasti ja kehitystyön taustaksi yritykset tarvitsevat tietoa siitä, miten isännöitsijät näkevät ammattinsa. Tutkimus antaa yrityksille eväitä myös työvoiman rekrytointiin, toimitusjohtaja Keijo Kaivanto Kiinteistöalan Koulutussäätiöstä kertoo tutkimuksen taustoista.

Isännöinnin ammattitutkimuksen tulokset julkistettiin Isännöintipäivillä 13.9.2007 Hämeenlinnassa.

Ammattitutkimuksen keskeiset tulokset käyvät ilmi raportista. (linkit)