Kiinkon pedagoginen strategia

Kiinkon pedagoginen strategia pohjautuu koulutuskeskuksen ja koulutussäätiön yleiseen strategiseen suunnitteluun. Tavoitteena on tuottaa laadukasta opetusta ja tarjota ajanmukaisia pedagogisia opetusmenetelmiä kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville.

Pedagogisen strategian työstäminen on käynnistynyt opetuksen laatu- ja kehittämishankkeiden yhteistyön tuloksena. Strategiatyön tarkoituksena on integroida kontakti- ja verkkopohjaiseen opetukseen liittyvät yhteiset linjaukset, päämäärät ja toimintaprosessit yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla se edistää resurssien kohdistamista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Pedagoginen strategia kertoo sidosryhmille Kiinkon päämääristä ja lähtökohdista. Se ohjaa opetuksen kehittämistä yhteistyössä oppilaitoksen johdon, kouluttajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa – varmistaen yhtenäisen käsityksen opetuksesta ja oppimisesta.

Tutustu pedagogiseen strategiaamme:

Kiinko_pedagoginen strategia_2022