Oman osaamisen kehittäminen kannattaa

Todi Lindh on pitänyt Kiinkon koulutuksissa etenkin laadukkaasta opetuksesta ja hedelmällisistä keskusteluista.

Kunnossapidon suunnittelua ja seurantaa, kiinteistöhuollon esimiestehtäviä, palveluverkoston sopimukset ja käyttäjäpalvelut, energiatehokkuuden seuranta ja optimointi, huoltokirjan ylläpito ja kehittäminen, turvallisuusjohtaminen sekä monenlaiset erikseen sovittavat projektikokonaisuudet.

Niistä on matkan varrella koostunut nykyään ISS Palveluilla aluepäällikkönä työskentelevän Todi Lindhin monipuolinen työarki kiinteistöalalla.

Hän on toiminut erilaisissa kiinteistöalan tehtävissä 17 vuoden ajan. Aiempien tehtävien listalta löytyy muun muassa huoltomiestä, palveluohjaajaa, palveluesimiestä ja kiinteistömanageria. Päätyminen alalle on ollut erilaisten sattumusten summa, mutta asiakaslähtöinen työ tuntuu omalta.

– Tässä työssä pääsee pitkälle, jos tekee kaikkensa palvellakseen asiakasta, arvostaa omaa työpanosta ja pitää kiinni ammattiylpeydestä. Siihen päälle vielä sopiva ripaus uteliaisuutta ja koulutuksia, niin hyvä tulee!

Lindh on syventänyt osaamistaan osallistumalla työnsä ohessa Kiinkon koulutuksiin. Käytyinä ovat Huoltomestarin (HMT) sekä Kiinteistöpäällikön (FMA) tutkinnot. Tuoreimpana koulutuksena Lindh on suorittanut Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (KiRa JET). Hän kokee kaiken opitun olleen hyödyksi ja edistäneen tavalla tai toisella omaa työuraa.

– Erityisen hienona ja arvokkaana pidän sitä, että olen päässyt verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Luennoitsijoilta olen saanut konkreettisia esimerkkejä tehdyistä projekteista ja hankkeista.

Lindhillä on pelkästään hyvää sanottavaa Kiinkon koulutuksista ja opiskelusta yleensä. Oman osaamisen kehittäminen on hänen mukaansa aina kannattava sijoitus. On myös tärkeää päivittää omaa tietotaitoa vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin.

– Kiinkon luennoitsijat ovat omien alojensa asiantuntijoita ja antavat monipuolisen sekä avartavan opiskelukokemuksen, jota on mahdollisuus syventää aina omien tarpeiden mukaan. Sähköinen opetusympäristö Optima on selkeä käyttää, mikä tekee oman opiskelun seuraamisesta ja aineiston käsittelystä helppoa. Suosittelen lämpimästi!

Todi Lindh_kuva