Oppisopimukset

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen tapa

 • opiskella uusi ammatti
 • vaihtaa alaa
 • saada todistus omasta osaamisesta
 • jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot
 • hankkia nykyisiin työtehtäviin tarvittavaa lisäosaamista

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija oppii ensisijaisesti työtä tekemällä.

   

Henkilöstöön panostaminen ja kouluttaminen on investointia tulevaisuuteen

Työnantajalle oppisopimuskoulutus on joustava tapa vastata henkilöstön osaamistarpeisiin. Työelämälähtöiset opinnot ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeen mukaan, myös useammalle työntekijälle samaan aikaisesti. Kiinkossa oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Oppisopimuskoulutus soveltuu tilanteisiin, joissa

 • yritykseen tarvitaan uutta työvoimaa
 • henkilöstöä on tarve kouluttaa täysin uusiin tehtäviin
 • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja sitoutuu

 • voimassa olevaan työsopimukseen
 • tarjoamaan töitä vähintään 25 h/viikossa
 • maksamaan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • nimeämään työpaikalta työpaikkaohjaajan, joka vastaa opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin
 • mahdollistamaan riittävät resurssit ohjaukselle työpaikalla

Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla.

Oppisopimuskoulutuksesta keskimäärin noin 80 prosenttia tapahtuu työpaikalla. Työpaikat ja työpaikkaohjaajat ovat merkittävässä roolissa ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, jolla on riittävä ammattitaito, kyky ja kiinnostus toimia opiskelijan ohjaajana.

Työpaikkaohjaaja

 • ohjaa opiskelijaa hänen työtehtävissään työpaikalla
 • osallistuu työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteiden suunnitteluun
 • mahdollistaa monipuoliset ja kehittävät työtehtävät
 • tukee opiskelijaa kehittämään ammattitaitoaan
 • antaa palautetta ja arvio oppisen ja osaamisen kehittymistä
 • toimii yhteyshenkilönä oppisopimusopiskelun osapuolten välillä

Kiinkon työpaikkaohjaajan koulutus auttaa hahmottamaan työpaikkaohjaajan roolin opiskelijan oppimisessa sekä avaa hyvän ohjauksen periaatteita ja antaa työkaluja ohjaukseen.

Katso maksuttomat työpaikkaohjaajan koulutuksemme KiinkoAkatemiasta »

Oppisopimus on työssäkäyville aikuisille sopiva tapa opiskella sekä suorittaa ammatillinen tutkinto

Opintoihin sisältyy oppimista omalla työpaikalla sekä opiskelua Kiinkon eri oppimisympäristöissä. Opintojen sisältö suunnitellaan opiskelijan ja työnantajan kanssa yhdessä vastaamaan osaamistarpeita, työtä ja tutkinnon perusteita.

Hyvä suunnitelma toimii perustana opiskelijan tavoitteiden saavuttamiselle  

Oppisopimuskoulutus on ohjattua ja tavoitteellista. Opiskelija, työnantaja ja Kiinkon edustaja laativat yhdessä yksilöllisen suunnitelman opinnoista.  Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet sitoutuvat opintojen ja tutkinnon suorittamisen edistämiseen.

Oppisopimusprosessi

Kiinkolaiset ovat tukena opintojen suunnittelun, toteutuksen sekä tutkinnon suorittamisen aikana.

Tutustu Kiinkon koulutustarjontaan ja kysy lisätietoja oppisopimusopinnoista koulutusten vastuuhenkilöiltä.