Työelämän ja koulutuksen muuttuvat oppimisverkostot - Verkosto-osaamisen lisääminen - TEKO

TEKO-verkostoprojektin tavoitteena oli työelämälähtöisen oppimisprosessin kehittäminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa yhteistyössä oppilaitosten, työelämän ja eri sidosryhmien kanssa.

Hanke toteutettiin yhteistyössä MJK-Instituutin ja Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVAn kanssa Opetushallituksen rahoituksella vuosina 2004-2006.

Kiinko lisäsi verkosto-osaamista kehittämällä Luovan benchmarkingin –mallia ja Verkostomaisen toiminnan työpaja –mallia.