Monimutkaisten asioiden kiteyttäjä

20/12/2018 / Kirjoittaja Virpi Slotte

”Äärimmäisen rikastuttavaa” kuvailee Kiinkon vuoden luennoitsijaksi juuri julkistettu Jenni Hupli mahdollisuudestaan tehdä eri koulutusten parissa työtä.

Suomen Kiinteistöliitto ry:ssä päälakimiehenä toimiva Jenni mainitsee monipuolisen tekemisen yhdeksi työnsä primus moottoriksi ja syyksi nousta aamulla sängystä ylös. Se, että pystyy tuomaan juridiikkaa esille niin kiinteistöjohtajille, talouden ammattilaisille, ammatti-isännöitsijöille kuin juristikollegoille lisää luennoitsijatyön mielekkyyttä.

Kiinkoa hän kiittää saamistaan monista mahdollisuuksista sekä ”vapauksista revitellä ja päästä irrottelemaan”, kuten hän värikkäästi kuvailee juridiikan sisällön avaamista esim. PGP- ja JOKO-koulutuksissa. Näissä hän on päässyt lempipuuhaansa eli isojen kuvien piirtämiseen.

On selvää, että lainsäädäntö muuttuu koko ajan ja muutoksissa on pysyttävä mukana. Haastavinta on se, että vaikka seuraisi kiinteästi omaa alaansa, monet asiat liittyvät toisiinsa. Kokonaisuuden hahmottamisen kautta on kyettävä kiteyttämään asioita ja esittämään ne niin, että myös kuulijat ymmärtävät.

Kiteyttämisestä on tullutkin Jennin intohimo. Koska juridiikka on monimutkaista, onnistumisen kokemuksia syntyy siitä, että oivaltaa miten kiteyttää asian ja miten esittää ne tarpeeksi yksinkertaisesti. Tässä kohtaa Jenni nostaa esille myös palvelumuotoilun, johon kuuluu oleellisena osana herkällä korvalla kuunteleminen ja opiskelijoiden oppimistarpeiden huomioiminen.

Eri vuodet ja vuosikymmenet näkyvät Jennin luennointitavassa siirtymisenä ”puhtaasta, yhden asian” asiantuntijan roolista monipuolisten näkökulmien kiteyttäjäksi. Hän korostaa itsensä löytämisen tärkeyttä ja sitä, että voi olla rehellisesti sellainen kun on. Käytännössä tämä näkyy siinä, että luennot valmiiden kalvojen kanssa ovat vähentyneet. Tilalle on tullut enemmän sparraamista ja keskustelua. Opiskelijoiden joukossa on toki edelleen niitä, jotka kaipaavat selkeää ”infopläjäytystä” mutta kokemus opettaa milloin on parempi antautua vuorovaikutuksen polun vietäväksi.

Lopuksi Jenni haluaa vielä sanoa sen, että Kiinkossa luennoitsijoista pidetään hyvää huolta.

Kiinko kiittää ja kumartaa

Virpi Slotte

toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

Kirjoita kommentti